tirsdag 22. september 2015

Motkultur og undergrunnspresse på syttitallet

Denne bloggen handler om norsk motkultur på syttitallet.
Den vil spesielt ta for seg de litterære ytringene i undergrunnspressen så som tegneserier, fanziner, magasiner mm. og gå inn på sentrale personer som var med i de ulike miljøene
Jossen99@gmail.com

Gateavisa og miljøet i Hjelmsgate 3
Vannbæreren og miljøet på Karlsøya
Jan Bojer Vindheim  vindheim.wordpress.com
Audun Engh
Christian Vennerød
Mari Toft (syphilia morgenstierne).  syphilia.nohttp://www.syphilia.no/
Eirik Ildahl om tegneserier
Stein Jarving død

Arken - førte arven videre fra Gateavisa
Kaj Skagen.  kajskagen.no

Vinkling:
Dette var et utgangspunkt for dagens alternative kulturytringer, sammenligne den interaktive kulturutvekslingen som da fant sted utenfor mainstream mediene med dagens uttrykk på sosiale medier. Hvordan sette igang og drifte en toveis/interaktiv subkultur uten Internett? Uten aksept fra og i motsetning til den rådende kulturoppfatning.
Vekt på ytringsfrihet og hvilke medier som kan tas i bruk for å fremme subkulturer og aktivisere "fotfolk". Egenpublisering før bloggens tid! Hvordan publisere egne utrykk utenom det etablerte forlagssystemet, i nye kanaler.
Stoffet publiseres i bloggform som inviterer til kommunikasjon og kommentarer. Intervjuer med personene legger vekt på deres personlige opplevelser og erfaringer.
"Sekstitallets rebeller - hippier, maoister og sinte kvinnfolk"
Hvordan ble påvirket fra den internasjonale motkulturen,og ulike underkategorier som;
Musikk
Økobevegelsen
Alternativ
Anarkist
Politikk
Kunst

Gateavisa Wi
Motkultur
Vannbaereren
Punkeziner
Frihet uten disipin (Minervanett)
70-tallets politiske plakatkunst

Kultur og motkultur i Trøndelag


Bergensungdommen samlet seg på Scala

Førland/Korsvik: 1968 - opprør og motkultur på norsk, Pax 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar